Yoga

Jóga jako životní styl, umění žít život, cesta ke štěstí a naplnění života, umění být šťasten a neubližovat druhým, aniž by se však člověk nechal ovládat či manipulovat.

Jaká je úloha jógy v dnešním světě, kde existuje kolektivní nezodpovědnost, kde se jen málokdo cítí odpovědný za své činy, kde se manažeři firem i vůdcové států mění příliš rychle na to, aby nesli důsledky svých rozhodnutí – a to jak dobrých tak špatných?
Nakolik můžeme dodržovat povinnosti jogína a jít dávnou ověřenou stezkou a nakolik si každý musíme hledat ti svou vlastní cestu?
Vypadáme jako podivíni, pokud nejsme ochotni akceptovat materiální hodnotový systém a hledáme něco jiného? Kolik nás na této cestě čeká pochybností a zkoušek? Kolik potkáme podobně smýšlejících lidí, kolik přátel ztratíme a kolik poznáme nových?
V Bhagavadgítě říká Krišna Ardžunovi “Lepší je vlastní stezka. byť nedokonalá, nežli dokonale vyšlapaná stezka druhého. Lépe je zemřít při plnění povinnosti, neboť stezka druhého není tvojí stezkou.”
Jak však najít vlastní cestu? Jak poznáme, že jdeme správným směrem?
Co jsou neměnné pravdy a co si musíme sami prožít a ověřit?
Čemu můžeme věřit?
Jak vnímat to, že někdo věří něčemu jinému? Nevěří vlastně v totéž?
V Bhagavadgítě Krišna říká: “Ačkoli jsem nezrozený a neměnný, ačkoli jsem pánem tvorstva a ovládám svou nekonečnou podstatu, přesto vstupuji do tohoto světa oděn v roucho klamu. Když ctnost upadá, když spravedlnost je šlapána v prach, tu vždy se rodím, zplodiv sám sebe, abych znovu obnovil svůj řád.”
A dále “Kdo se klaní jakémukoli tvaru Boha s pravou vírou, toho Já v jeho víře podporuji. A drží-li se věrně své víry, najde v ní naplnění, které ve skutečnosti uděluji Já sám.”

Na těchto stránkách chceme mít základní – obecné a vlastně ty nejdůležitější informace o cestě jógy a budeme je postupně naplňovat. Samozřejmě není možno postihnout vše a mohou se vyskytnout i nějaké chyby – i my jsme na cestu poznání teprve vyrazili. Proto všechny informace berte jako podnět k zamyšlení a pobídku k získávání dalších vědomostí.

Zároveň však chceme mít na těchto stránkách i další informace o “cestách ducha“, které možná zdánlivě nesouvisí – ale (!) vše souvisí se vším a nepřestává nás překvapovat, jak byl starověký svět propojen, jak daleké cesty lidé podnikali a k jakým poznáním docházeli. To, že později došlo k oddělování, není chybou duchovní cesty, ale nezvládnutého lidského ega.

Vyrobila DS Websites