Absolventská výstava PFŠ

Absolventská výstava Pražské fotografické školy na volné téma

Pražská fotografická škola byla založena prvního září 1972. Skromné začátky a nadšení pro fotografii bylo v této nelehké době pro všechny podstatným principem, který měl vydržet po dlouhá léta. Rozhodnutí zakladatele a prvního ředitele Ing. Václava Vláška vybudovat vzdělávací základnu ve fotografii pro zájemce z řad široké veřejnosti navazovalo v realizovatelném rozsahu na koncept profesora Jána Šmoka, který se snažil o zavedení předmětu fotografování a fotografie do osnov všech stupňů škol. Profesor Šmok, který rovněž stál u založení katedry fotografie FAMU, pak dlouhá léta v Pražské fotografické škole učil a byl činný i v jiných oblastech fotografického oboru.
 
Fotografie absolventů Davida Čermáka, Ondry Kinkora, Terezy Pavelkové, Moniky Pechové, Petry Škarkové, Radima Vituly a Viléma Wedlicha dokládají úroveň školní průpravy a bude pouze na nich, aby si našli způsob pokračování v započatém díle. Škola poskytuje základy, na kterých se staví dál a výstava je epizodou na cestě k dalšímu profesnímu růstu.
 
Výstava potrvá do 7. října 2012.
 
 
 
 
 
 

Vyrobila DS Websites